Nama

 Nip

 Tempat/Tgl Lahir

 Golongan

 Jabatan

 Riwayat Pendidikan

 

 

 

 

 

 Riwayat Pekerjaan

 

 

 

 

 

 

Penghargaan

: Rusdi, S.Ag., M.H.

: 19720807.200502.1.002

: Batu Bandung, 07 Agustus 1972

: IV/a

: Ketua/Hakim

:  - Tahun  1985  MI Minu Batu Ponco

   - Tahun 1988  SMP Negeri Masat

   - Tahun 1991  MA Negeri Manna

   - Tahun 1998  S1 STAI Negeri Bengkulu

   - Tahun 2012  S2 Hukum Islam Jakarta

 

 - Tahun 2005 PA Arga Makmur        Cpns/ Cakim

 - Tahun 2006 PA Arga Makmur        Staff

 - Tahun 2008 PA Kalabahi               Hakim

 - Tahun 2012 PA Krul                      Hakim

 - Tahun 2015 PA Arga Makmur        Hakim

 - Tahun 2017 PA Manna                  Wakil Ketua

 - Tahun 2018 PA Natuna                 Ketua

 - Satyalancana Karya Satya X Tahun