Nama

 NIP

 Tempat/Tgl Lahir

 Golongan

 Jabatan

 Riwayat Pendidikan

 

 

 

 

 Riwayat Pekerjaan


 

 

 

  Penghargaan

: Hendri Suwelman, S.Kom

: 19770709.200912.1.002

: Pekanbaru, 09–07-1977

: III/c

: Sekretaris

:  - Tahun 1989 SD Negeri 011 Pekanbaru

   - Tahun 1992 SMP Negeri 17 Pekanbaru 

   - Tahun 1995 SMA Negeri 4 Payakumbuh 

   - Tahun 2001 S1 Manajemen Informatika

 

 - Tahun 2009 PA. Natuna           CPNS

 - Tahun 2011 PA. Natuna           PNS

 - Tahun 2012 PA. Natuna           Kaur Umum

 - Tahun 2015 PA. Natuna           Sekretaris

  

 - Satya Karya Sewindu